- PORADY EKSPERTÓW -

Co oznacza utrata sprzedawcy i rezerwowa sprzedaż energii ?

Co oznacza utrata sprzedawcy i rezerwowa sprzedaż energii ?
Radca prawny Monika Słowińska - Drewing, Ekspert UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o. o., wspólnik „ENERGIA I BIZNES” Kancelarii Adwokacko – Radcowskiej Agnieszka Grzywacz Monika Słowińska-Drewing s.c.

Zgodnie z regulacjami prawa energetycznego odbiorcy mają zagwarantowaną ciągłość dostaw energii elektrycznej i przechodzą automatycznie pod opiekę sprzedawcy rezerwowego, co wiąże się z dużo wyższymi rachunkami za ww. energię. Zobacz co zrobić, gdy Twoja firma właśnie straciła sprzedawcę energii elektrycznej?

Dynamiczna sytuacja na rynku energetycznym i znaczny wzrost cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii zmusił kilku sprzedawców na rynku do podjęcia w ostatnich tygodniach decyzji o wycofaniu się ze sprzedaży energii elektrycznej dla swoich klientów i zakończeniu działalności ze względu na brak możliwości utrzymania cen w zawartych umowach z klientami. 

 

Klienci z dostawami energii elektrycznej ale od sprzedawcy rezerwowego !

Sprzedawca rezerwowy to funkcjonujący na rynku energii podmiot (przedsiębiorstwo obrotu energią), który zapewnia ciągłość dostarczania energii, w przypadku zaprzestania dostarczania tej energii przez wybranego przez odbiorcę sprzedawcę. Funkcję sprzedawcy rezerwowego sprawują spółki energetyczne, które są aktywne na rynku i mają podpisaną umowę z funkcjonującym na danym terenie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD).  W sytuacji, w której sprzedawca energii elektrycznej, ogłasza zakończenie działalności i wypowiada umowy swoim klientom sprzedawca rezerwowy wskazany przez  OSD ma obowiązek ich przejęcia i rozliczania za sprzedaż energii. 

 

Jak wyglądają rozliczenia ze sprzedawcą rezerwowym ? 

Umowa ze sprzedawcą rezerwowym zaczyna obowiązywać od  dnia, w którym dotychczasowy sprzedawca zaprzestał dostarczania tej energii, np. z powodu zakończenia swojej działalności. Na podstawie nowej umowy ze sprzedawcą rezerwowym, która zawierana jest w imieniu odbiorcy przez OSD na podstawie udzielonego w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej upoważnienia, zaczyna również obowiązywać nowy cennik sprzedawcy rezerwowego, zawierający zawsze znacznie wyższe stawki za energię dla poszczególnych taryf. 

Rozliczenia z odbiorcą odbywają się na podstawie odczytów otrzymywanych od OSD oraz w okresach miesięcznych lub dwumiesięcznych w zależności od  dotychczasowej grupy taryfowej, do której zakwalifikowany został odbiorca.  Jednak stawki w cenniku sprzedawcy rezerwowego mogą być wyższe nawet o 100 % w stosunku do cen, które były stosowane w rozliczeniach z dotychczasowym sprzedawcą energii. Im większe jest zużycie energii elektrycznej w firmie tym większe straty finansowe spowoduje rozliczanie po cenniku rezerwowym. 

 

Jakie kroki należy podjąć jeśli  firma jest rozliczana na podstawie cen wynikających z cennika sprzedawcy ?

Jeśli firma znalazła się w takiej sytuacji jedynym skutecznym rozwiązaniem, które zabezpieczy przed wysokimi rachunkami za energię jest 
jak najszybszy wybór nowego sprzedawcy i podpisanie umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 

 

Jak weryfikować sprzedawcę energii aby uniknąć takich sytuacji na przyszłość ? 

Wybierając sprzedawcę energii elektrycznej, podobnie jak w przypadku innych usługodawców, należy kierować się nie tylko jednostkową ceną za energię elektryczną, lecz również wiarygodnością dostawcy i jego doświadczeniem na rynku obrotu energią elektryczną. Warto weryfikować przedstawiane oferty cenowe pod kątem tego, czy uwzględniają trend wzrostu cen energii elektrycznej widoczny w notowaniach na Towarowej Giełdzie Energii od kilku ostatnich miesięcy.

Przed wyborem nowego sprzedawcy energii elektrycznej warto zwrócić uwagę na wszystkie zapisy proponowanej umowy sprzedaży energii elektrycznej. Przed złożeniem podpisu należy uważnie przeczytać całą umowę, wszystkie zapisy umowy powinny być w pełni zrozumiałe. Istotnym elementem jest weryfikacja jej zapisów dotyczących przede wszystkim:

1) terminu obowiązywania umowy,

2) warunków wypowiedzenia umowy, w tym kar umownych związanych z jej „przedterminowym” rozwiązaniem,

3) ceny za energię elektryczną,

4) warunków i terminów płatności.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Przedstawienie informacji o profilu swojego zużycia energii bądź gazu zawsze procentuje.

Przedstawienie informacji o profilu swojego zużycia energii bądź gazu zawsze procentuje.

Wszystkie firmy przy prowadzeniu swojej działalności korzystają z energii elektrycznej, część z nich wykorzystuje również...

Spotkanie z Ekspertem w sprawie  kosztów energii ? Po co ?

Spotkanie z Ekspertem w sprawie kosztów energii ? Po co ?

Co dobrego może przynieść spotkanie ze specjalistą i analiza danych dotyczących zużywanej energii i gazu...